..wWw.iLahisozLeri.Org... Turkiye'nin 1 numaraLi iLahi Sozleri sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giriş
  Facebook Sözleri
  Abdurrahman OnüL 2016
  Adem Pala
  Ali Ercan
  AnLamLý SözLeR
  Arapça ilahi Sözleri
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Sözleri
  Bedirhan GoKce
  BiLmeceLer
  Celaleddin Ada 2016
  Cemal Kuru 2016
  Cubbeli Ahmet Hoca
  Cuma MesajLarý
  Damar Sözler
  Dini BiLgiler
  Dini MesajLar
  Doðum Günü Sözleri
  Dursun Ali Erzincanli
  Duygusal Sözler
  En GüzeL Dini Sözler
  Grup Dergah
  Grup Hacegan
  Günaydin Mesajlarý
  Güzel Sözler
  hafta sonu mesajlarý
  Hasan Dursun 2016
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hüzünlü Sözler
  iLahi Sözleri
  iLahi DinLe
  iLahi-Ezgi-Siir-Sözleri
  ilginç resimler
  iSLaMi SözLeR
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadim Dolunay
  komik espirili sözler
  KutLama MesajLari
  Mehmet Emin Ay
  Mevlana Sözleri
  Mustafa Cihat
  Mustafa DemirCi
  Necip Fazil Kisakürek
  NiNNiLeR
  Pazar Günü mesajlari
  Ramazan Manileri
  Reha Yeprem
  Resimli Dini Sozler
  ResimLi Sözler
  Sami Yusuf
  Sedat Ucan
  Senai Demirci
  Serdar Tuncer
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sezai Karakoc
  Sitem Sözleri
  Umut Murare
  Ýlahi KLipleri Ýzle
  Yusuf Ýslam
  Zikirli Ýlahi Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þems-i Tebrizi YazýLarý
  2016 Çocuk ilahileri
  Marþlar
 2016 iLahiLeri
 ?smet Özel Sözleri
 Ali Kýnýk Albümleri
 ÇeÞit li Výdeo lar
 DuaLaR
 KutLu DoÐum
 mp3 iLahi DinLe
 muhammed bozdag
 NasiHat sözleri
 Nur HayaT
 sarkýlar.turkuler
 Tarifler
 Tefsir derslerý
 Unutmadýk, unutturmayacagýz
 ÝsLami RüYaLar
 Yýlbasý Kutlama
  İletişim
 

         sitemap

 Bebekler Icin Ninni Sözleri

ninni bebek ilahisi, bebek ilahisi, bebek ilahi sözleri, ninni bebek ilahileri, bebek ninnileri þarký sözü, bebek ninni ilahisi, bebekilahisözleriniaç, çocuk ninnileri þarký sözü, ninni bebek ilahisi sözleri, nenni ilahisi sözleri, ninni yavrum ninni ilahisi, ilah sözleriyle ninni, ilah sözleriyle ninni, nenni nenni ilahi sözleri, ilahi sözleri, nenni ilahisi, çocukilahileriþarkýlarý, ilahi ninniler sözleri, ninni ilahisi sözleri, ilahi ninniler, bebeklerde ilahi niniler, bebeklerde ilahili niniler, ninni bebeðim ilahiis, bebeklere ninni þarký sözleri, ilahi sözleri nenni, en güzel ninniler burda - İlahi Dinle - Tubidy İlahi İndir - İlahiler Sozleri - İlahi Albumleri - twiter sözleri - Damar sozler - huzunlu sozler - tubidy ilahi indir - mevlana sozleri - güzel sozler  

... ...

Okunma

26256
ilahi sözleri

-) UYUSUN DA BÜYÜSÜN
UYUSUN DA BÜYÜSÜN NÝNNÝ
TIPIÞ TIPIÞ YÜRÜSÜN NÝNNÝ
E…. E…..
UYU YAVRUM NÝNNÝ
DANDÝNÝ DANDÝNÝ DANALI BEBEK
ELLERÝ KOLLARI KINALI BEBEK
E…… E…..
UYU YAVRUM NÝNNÝ
Anonim - Ýstanbul

--------------------------------------------------------------------------------
2-) FIÞ FIÞ KAYIKÇI
FIÞ FIÞ KAYIKÇI
KAYIKÇININ KÜREÐÝ
TIP TIP ATAR YÜREÐÝ
AKÞAMA FÝNCAN BÖREÐÝ
YAVRUM YESÝN BÜYÜSÜN
TIPIÞ TIPIÞ YÜÜRÜSÜN
Anonim –Ýstanbul

--------------------------------------------------------------------------------
3-) NÝNNÝLERÝN MERDANESÝ
NÝNNÝLERÝN MERDANESÝ NÝNNÝ
ANNESÝNÝN BÝR TANESÝ
MÝNÝ MÝNÝ KIZIM NÝNNÝ
BENÝM GÜZEL YAVRUM NÝNNÝ
NÝNNÝ DESEM NÝHAL OLUR NÝNNÝ
AÇAR GÜLLER BAHAR OLUR
KIZIM UYUMAZSA NE HAL OLUR
ADI GÜZEL YAVRUM NÝNNÝ
NÝNNÝLERÝN BENÝ YAKAR NÝNNÝ
AÐZIN BAL DUDAÐIN ÞEKER
YAVRUM MÝSLER GÝBÝ KOKAR
BENÝM GÜZEL YAVRUM NÝNNÝ
Anonim – Isparta
Kaynak Kiþi: A.Haydar Sanal

--------------------------------------------------------------------------------
4-) BOL SOÐANLI BÖRÜLCE
NÝNNÝ DE NÝNNÝ NÝNNÝCE
BOL SOÐANLI BÖRÜLCE
YESÝN BENÝM OÐLUM DOYUNCA
MÝNÝ MÝNÝ YAVRUM NÝNNÝ
DANDÝNÝ DANDÝNÝ DAN ÝSTER
BEY BABASINDAN DON ÝSTER
BASMADAN BEÐENMEZ OÐLUM
KADÝFEDEN DON ÝSTER

Anonim - Ege
Kaynak Kiþi: ……… Özertem

--------------------------------------------------------------------------------
5-) EÞEKLÝ NÝNNÝ
EÞEK SENÝN AÐZINLA
FIRIN MI YAPAYIM
FIRINLI DAÐLAR
SÜMBÜLLÜ BAÐLAR
BEN NERDE KALAYIM OY
EÞEK SENÝN BURNUNLA
ÇEÞME MÝ YAPAYIM
ÇEÞMELÝ DAÐLAR
SÜMBÜLLÜ BAÐLAR
BEN NERDE KALAYIM OY
EÞEK SENÝN KUYRUÐUNLA
KAMÇI MI YAPAYIM
KAMÇILI DAÐLAR
SÜMBÜLLÜ BAÐLAR
BEN NERDE KALAYIM OY
EÞEK SENÝN GÖZÜNLE
FÝNCAN MI YAPAYIM
FÝNCANLI DAÐLAR
SÜMBÜLLÜ BAÐLAR
BEN NERDE KALAYIM OY

Anonim - Ýstanbul

--------------------------------------------------------------------------------
6-) YAÐMUR YAÐAR SERE SERPE
YAÐMUR YAÐAR SERE SERPE
KULAÐINDA ELMAS KÜPE
UYUTURUM KIZIMI KOKA ÖPE
E…… E…… NÝNNÝ
NÝNNÝ BENÝM NAZLI KIZIM SANA NÝNNÝ
YAÐMUR YAÐAR LÜLE LÜLE
OÐLUM GELÝR GÜLE GÜLE
TER BIYIÐINI SÝLE SÝLE
E…. E…. NÝNNÝ
NÝNNÝ BENÝM GÜZEL OÐLUM SANA NÝNNÝ

Anonim- Rumeli
Kaynak Kiþi: A.Haydar Sanal

--------------------------------------------------------------------------------
7-) DANDÝNÝ DANDÝNÝ DASTANA
DANDÝNÝ DANDÝNÝ DASTANA
DANALAR GÝRMÝÞ BOSTANA
KOV BOSTANCI DANAYI
YEMESÝN LAHANAYI NENNÝ
E….. E…. E… E….
BÝNER ATIN ÝYÝSÝNE
DÜÞER YOLUN KIYISINA
HABER VERÝN DAYISINA
ÞEKER ALSIN KUZUSUNA NENNÝ
E….. E…. E… E….
Anonim - Burdur
Kaynak Kiþi: Hafize Çine

--------------------------------------------------------------------------------
8-) ATEM TUTEM MEN SENÝ
HOP HOPUN OLSUN OÐLUM
GÜL TOPUN OLSUN OÐLUM
SIRALI KAVAK DÝBÝNDE
TOYLUÐUN OLSUN OÐLUM

ATEM TUTEM MEN SENÝ
ÞEKERE GATEM MEN SENÝ
AKÞAM BABEN GELENDE
ÖNÜNE ATEM MEN SENÝ

EV SÜPÜRE TOZ EDE
HAMAMA GÝDER NAZ EDE
EL AYAÐI KÝR ÝÇÝNDE
YIKAMAM DÝYE NAZ EDE

ATEM TUTEM MEN SENÝ
ÞEKERE GATEM MEN SENÝ
AKÞAM BABEN GELENDE
ÖNÜNE ATEM MEN SENÝ

Anonim - Bitlis
Kaynak Kiþi: Nazire Subaþý

--------------------------------------------------------------------------------
9-) ÇAMLIBEL'DEN ÇIKTIM YAYAN
ÇAMLIBEL'DEN ÇIKTIM YAYAN
DAYAN EY DÝZLERÝM DAYAN
KARDAÞ ATLI BACI YAYAN
NENNÝ NENNÝ, NENNÝ NENNÝ
NENNÝ NENNÝ, NENNÝ BEBEK OY

BEBEÐÝMÝN BEÞÝÐÝ ÇAMDAN
YUVARLANDI DÜÞTÜ DAMDAN
BEY BABASI GELÝR ÞAMDAN
NENNÝ NENNÝ, NENNÝ NENNÝ
NENNÝ NENNÝ, NENNÝ BEBEK OY

BEBEÐÝMÝN BEÞÝÐÝ BAKIR
YERÝNDEN KALKMIYOR AÐIR
BEN SALLARIM TAKIR TAKIR
NENNÝ NENNÝ, NENNÝ NENNÝ
NENNÝ NENNÝ, NENNÝ BEBEK OY

Anonim - Pasinler
Kaynak Kiþi: Cafer Kýrmýzý

--------------------------------------------------------------------------------
10-) UYU YAVRUM YÝNE SABAH OLUYOR
UYU YAVRUM YÝNE SABAH OLUYOR
UYUMAZSAN GÜZEL RENGÝN SOLUYOR
ÞEHÝT BABAN GELMÝÞ PENCEREDEN BÝZE BAKIYOR
UYU YAVRUM YÝNE SABAH OLUYOR
E…. E…. PIÞ PIÞ…….

Anonim - Ege
Kaynak Kiþi: Tekin Özertem

--------------------------------------------------------------------------------
11-) ALMA ATDIM
ALMA ATDIM YUVARLANDI
GÝTTÝ BEÞÝÐE DAYANDI
BEBEK UYKUDAN UYANDI
NENNÝ OÐUL OÐUL
NENNÝ YAVRU YAVRU
NENNÝ BEBEK BEBEK
NENNÝ YAVRU YAVRU
NENNÝ BALIM OY
SANA BEBEK DÝYEMEDÝM
KALKIP MEME VEREMEDÝM
NENNÝ OÐUL OÐUL
NENNÝ YAVRU YAVRU
NENNÝ BEBEK BEBEK
NENNÝ BALIM OY
DEVE GELÝR KATAR GÝDER
ÇAMURLARA BATAR GÝDER


YAVRUSUNU ATAR GÝDER
NENNÝ OÐUL OÐUL
NENNÝ YAVRU YAVRU
NENNÝ BEBEK BEBEK
NENNÝ YAVRU YAVRU
NENNÝ BALIM OY
SANA BEBEK DÝYEMEDÝM
KALKIP MEME VEREMEDÝM
NENNÝ OÐUL OÐUL
NENNÝ YAVRU YAVRU
NENNÝ BEBEK BEBEK
NENNÝ BALIM OY
Anonim - Tunceli
Kaynak Kiþi: Maksut Uþaðý Aþiretinden

--------------------------------------------------------------------------------
12-) DANALI BEBEK
DANDÝNÝ DANDÝNÝ DANALI BEBEK
MÝNÝ MÝNÝ ELLERÝ KINALI BEBEK
ANNESÝ BABASI ÇOK SEVER
UYUR BÜYÜR NAZLI BEBEK
DANDÝNÝ DANDÝNÝ DASTANA
DANALAR GÝRMÝÞ BOSTANA
KOV BOSTANCI DANAYI
YEMESÝN LAHANAYI
DANDÝNÝ DANDÝNÝ DANADAN
BÝR AY DOÐMUÞ ANADAN
KAÇINMAMIÞ YARADAN
MEVLAM KORUSUN NAZARDAN
E……. E……
Anonim - Ýstanbul
 

...

  Yorumlar

 
Asil GerCek..


Önce Kendimizi Degistirmeliyiz...


Ýnsan Ýnsan dan...


Kuyruk Sallar...Sený Sevmýyen býle


HaSan DurSun - Mp3 - KaRa TopRak DinLe


2012 Ramazan Manileri - Sahur oldu ýþýyor


erkek olmak


HoÞGeLDiN


hayýrlý cumalar


ayakta tutan ýnancýdýr.


HAK ?n Bakt??? Yer...


DoKunuR...


NeleR OluyOr Dunya da..


Ba?Ka bi yer Var mi?


GiBi DavRaN?RlaR...


Günaydin...!


korona degil asl?nda can alan


Dünya kirleniyor dostum - HiraiZerdü?


Hem sancisin hem de ?laç..


Çanakkale geçilmez...


İlahi dinle, Tubidy İlahi mp3, İlahi müzikler,İlahi,İlahiler,İlahiler dinle,Güzel sözler,İlahi sözleri,Damar sözler,İlahileri dinle

Copyright © 2012 © 2017 Tüm Hakları Saklıdır iLahisozLeri.Org

Desing By NiLdeniZ