..wWw.iLahisozLeri.Org... Trkiye'nin 1 numaraLi iLahi Szleri sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giriş
  Facebook Sözleri
  Abdurrahman OnüL 2016
  Adem Pala
  Ali Ercan
  AnLamLý SözLeR
  Arapça ilahi Sözleri
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Sözleri
  Bedirhan GoKce
  BiLmeceLer
  Celaleddin Ada 2016
  Cemal Kuru 2016
  Cubbeli Ahmet Hoca
  Cuma MesajLarý
  Damar Sözler
  Dini BiLgiler
  Dini MesajLar
  Doðum Günü Sözleri
  Dursun Ali Erzincanli
  Duygusal Sözler
  En GüzeL Dini Sözler
  Grup Dergah
  Grup Hacegan
  Günaydin Mesajlarý
  Güzel Sözler
  hafta sonu mesajlarý
  Hasan Dursun 2016
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hüzünlü Sözler
  iLahi Sözleri
  iLahi DinLe
  iLahi-Ezgi-Siir-Sözleri
  ilginç resimler
  iSLaMi SözLeR
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadim Dolunay
  komik espirili sözler
  KutLama MesajLari
  Mehmet Emin Ay
  Mevlana Sözleri
  Mustafa Cihat
  Mustafa DemirCi
  Necip Fazil Kisakürek
  NiNNiLeR
  Pazar Günü mesajlari
  Ramazan Manileri
  Reha Yeprem
  Resimli Dini Sozler
  ResimLi Sözler
  Sami Yusuf
  Sedat Ucan
  Senai Demirci
  Serdar Tuncer
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sezai Karakoc
  Sitem Sözleri
  Umut Murare
  Ýlahi KLipleri Ýzle
  Yusuf Ýslam
  Zikirli Ýlahi Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þems-i Tebrizi YazýLarý
  2016 Çocuk ilahileri
  Marþlar
 2016 iLahiLeri
 Ali Kýnýk Albümleri
 ÇeÞit li Výdeo lar
 DuaLaR
 KutLu DoÐum
 mp3 iLahi DinLe
 muhammed bozdag
 Nur HayaT
 sarkýlar.turkuler
 Tarifler
 Tefsir derslerý
 Unutmadýk, unutturmayacagýz
 ÝsLami RüYaLar
 Yýlbasý Kutlama
  İletişim
 

         sitemap

 dursun ali erzincanli - Hadra Yaðmurlarý

ilahi sözleri dursun ali erzincanli - Hadra Yaðmurlarý - dursun ali erzincanli - Hadra Yaðmurlarý sözü - dursun ali erzincanli - Hadra Yaðmurlarý ilahisi sözleri - dursun ali erzincanli - Hadra Yaðmurlarý þiirleri - dursun ali erzincanli - Hadra Yaðmurlarý ilahisinin sözleri - İlahi Dinle - Tubidy İlahi İndir - İlahiler Sözleri - İlahi Albumleri - twiter sözleri - Damar sözler - hüzünlü sözler - tubidy ilahi indir - mevlana sözleri - güzel sözler  

Okunma

6588
ilahi sözleri

Hadra Yaðmurlarý

Ýkindinin ýslandýðýný da gördü bu gözler
Yeþil kubbenin gözlerdeki ikramý devam ederken ,
Vakit ikindiye vurur Medine’de
Nakþi Þeyhinin dergâhýnda sessizlik yudumlanýr
Buhara pilavýna katýlan parça etler zamana düþülmüþ veli notu gibidir
Zekeriya Efendi; kemik yok adeta bir et yýðýný
Sanýlýr ki kar taneleri bu yüzden almýþtýr rengini

Gözüm Zekeriya Efendi de ,kalbim uyuyan çocuk gibi
Ve kulaðým ezanda
Mescidi Nebevi’de cemaata yetiþmek
Aþina vakitlere, garip vakit girmesin diye ve vakitsiz kararan hava
Önce derinden, sonra göklerinden yere inen gürültü
Semayý bir el tutup yýrtýyor, evet yýrtýyor gibi
Bir baþka yerde olsa korku beni yoðurur, ruhumun kemikleri kýrýlýr gibi olur
Ama bir an nerde olduðumu düþündüm, burasý Sevgili’nin yurdu
Bütün þehirler toplansa bir beden olsa, bu þehir o bedenin latif kalbi olurdu…

Kalbimde bir serinlik, rahatlama ve güven
Ne olursa olsun dedik, nasýlsa O’na yakýn
O ki kainatýn gözbebeði ve sevgilisi Hakkýn

Sonra yaðmur, bardaktan boþalýrcasýna deðil, semadan boþalýrcasýna
Ama cemaat;
Vakit yaklaþtýkça yaklaþtý, yaðmur dursun demedik, hatta dedik ki :
“Islanýyorsa þu an gözbebeði Medine biz niye ýslanmayalým, bu endiþe de niye?”

Ceylanýn gözlerini hatýrlatan seccadem bir taç gibi baþýmda
Gözyaþýyla ýslatmak nasip olmadý ama, ýslansýn diye Medine yaðmurlarýnda
Kendimi attým Þeyh dergahýndan, yeryüzünün en latif kalbi olan Medine’nin kucaðýna…
Ve yürüdüm, ýslandým, yürüdüm ve ýslandým…
Yol boyunca Andelibi Ziþan efendimizi andým…

Medine sokaklarýnda yürüyüpte bir an nerdeyim derseniz
Aklýnýza ilk gelen Yeþil Kubbe oluyor
Ve annesini arayan çocuk yüreði gibi gözleriniz O’nu arýyor !

Çok þükür yetiþtim zamanýnda davete
Medine’nin saçlarý ýslanýrken yaðmurda
O yaðmurdan nasip almýþ seccadem hala o yaðmurlarýn kokusunu taþýyor
Kýldýðým namazlarda secdeye uzanýnca Medine yaðmurlarý alnýmdan öpüyor..

   Yorumlar

 
Tut ki - Ayrýlýk Sözleri


MuStafa CiHat - TopRak - iLahi Ve SözLeri


lafini sokan


ASLÝNDA.


Elhamdülillah


GüNaYDýN..Çay ÝÇimi.


reha yeprem - YILDIZLAR GECENÝN DEgÝLDÝR


Ölümü Özüne Sevdir..


2014 - HaSan DurSun - KaRa TopRak


Abdullah Akbulak – Mancýnýk


iyi geceler


DeDikLeri GiBi.!


En Güzel Köşe !


Yaz Dost um!


Gülen Yüzünü


NasiP EtsiN..


ama,GöNüL !


Kabul OLmasý !


GeCeLer OnlaR ýn!


O manyak la be!


İlahi dinle, Tubidy İlahi mp3, İlahi müzikler,İlahi,İlahiler,İlahiler dinle,Güzel sözler,İlahi sözleri,Damar sözler,İlahileri dinle

Copyright © 2012 © 2017 Tüm Hakları Saklıdır iLahisozLeri.Org

Desing By NiLdeniZ