..wWw.iLahisozLeri.Org... Turkiye'nin 1 numaraLi iLahi Sozleri sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giriş
  Facebook Sözleri
  Abdurrahman OnüL 2016
  Adem Pala
  Ali Ercan
  AnLamLý SözLeR
  Arapça ilahi Sözleri
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Sözleri
  Bedirhan GoKce
  BiLmeceLer
  Celaleddin Ada 2016
  Cemal Kuru 2016
  Cubbeli Ahmet Hoca
  Cuma MesajLarý
  Damar Sözler
  Dini BiLgiler
  Dini MesajLar
  Doðum Günü Sözleri
  Dursun Ali Erzincanli
  Duygusal Sözler
  En GüzeL Dini Sözler
  Grup Dergah
  Grup Hacegan
  Günaydin Mesajlarý
  Güzel Sözler
  hafta sonu mesajlarý
  Hasan Dursun 2016
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hüzünlü Sözler
  iLahi Sözleri
  iLahi DinLe
  iLahi-Ezgi-Siir-Sözleri
  ilginç resimler
  iSLaMi SözLeR
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadim Dolunay
  komik espirili sözler
  KutLama MesajLari
  Mehmet Emin Ay
  Mevlana Sözleri
  Mustafa Cihat
  Mustafa DemirCi
  Necip Fazil Kisakürek
  NiNNiLeR
  Pazar Günü mesajlari
  Ramazan Manileri
  Reha Yeprem
  Resimli Dini Sozler
  ResimLi Sözler
  Sami Yusuf
  Sedat Ucan
  Senai Demirci
  Serdar Tuncer
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sezai Karakoc
  Sitem Sözleri
  Umut Murare
  Ýlahi KLipleri Ýzle
  Yusuf Ýslam
  Zikirli Ýlahi Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þems-i Tebrizi YazýLarý
  2016 Çocuk ilahileri
  Marþlar
 2016 iLahiLeri
 ?smet Özel Sözleri
 Ali Kýnýk Albümleri
 ÇeÞit li Výdeo lar
 DuaLaR
 KutLu DoÐum
 mp3 iLahi DinLe
 muhammed bozdag
 NasiHat sözleri
 Nur HayaT
 sarkýlar.turkuler
 Tarifler
 Tefsir derslerý
 Unutmadýk, unutturmayacagýz
 ÝsLami RüYaLar
 Yýlbasý Kutlama
  İletişim
 

         sitemap

 dursun ali erzincanlý - onlar sözleri

dursun ali erzincanlý - onlar sözleri - İlahi Dinle - Tubidy İlahi İndir - İlahiler Sozleri - İlahi Albumleri - twiter sözleri - Damar sozler - huzunlu sozler - tubidy ilahi indir - mevlana sozleri - güzel sozler  

Okunma

8715
ilahi sözleri

Ýlahi Dinle Ýlahiler Dursun Ali Erzincanlý Þiirleri Onlar Þiirinin Sözleri

Onlar, tövbeyi Hz.Adem’den öðrendiler
“Ben piþmaným” demeyi…
Tekrar günaha dönmemeyi,
Âdem’den öðrendiler.
Cahiliye devrinin,
Denizler gibi köpüren küfründen kaçýp
Nuh’un gemisine biner gibi girdiler Ýslâm’a
Çoluk-çocuk demeden,
Demeden Ana-baba…

Halîl-ür Rahman’dan öðrendiler sadâkati
Hayatlarýnýn baharýnda
Tebessüm ederek girdiler ateþe
Ýster gülistâna dönsün,
Ýsterse nâra…
Nefislerini kurban edip Allah’a
Ve aldýrmadan alevlerin yalýmýna
“Hasbiyaallah!” dediler.
Þimdi yüreklerimizde ayak izleri;
Mâkâm-ý Ýbrâhim gibi…

Beþiklerini sallamadý nehirler
Bir Asiye kucaðýnda büyümediler
Mahrumdular Nil’e boyun eðdiren âsâdan
Ama, boyun eðmemeyi öðrendiler Hz Musa’dan.
Secdeye kapanmayý Tûr-i Sinâ bildiler.

Ýffeti, Hz. Yûsuf’tan öðrendiler.
Önce koparýldýlar baba ocaðýndan,
Kuyu gibi karanlýk dehlizlere girdiler,
Kardeþ eliyle…
Yýlmadýlar…
Yollarý saraylara çýkmadý.
Yýlmadýlar!
Kaç kez dünya tüm güzelliðiyle davet etti onlarý.
Yûsuf gibi;
“Ben Allah’tan korkuyorum!” dediler.
Bir gelin edâ ve hayasýyla yaþadýlar hayatý.
Çünkü onlar iffeti, Hz.Yûsuf’tan öðrendiler.

Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uðrunda
Ölmek mi gerek “of!” bile demeden.
Candan geçmek mi aðaç kovuklarýnda
Düþünmeden, tereddüt etmeden
Gülümsediler ölüm meleðine
Ve Hz. Zekeriyya’nýn gidiþi gibi gittiler.
Çünkü onlar ölürken bile yiðittiler!

Davut’un eli gibiydi elleri
Demirden yürekleri
Pamuða çevirdiler.
Bir ayet inince gökten
Semina ve edeana dediler.
Gözyaþýyla karþýladýlar vahyi.
Onlar aðlamayý Hz. Davut’tan öðrendiler.

Damarlarýnda Eyyub’un sabrý dolaþtý, kan gibi.
Hz. Yakub’un þükrü,
Taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi…
Ve can gibi,
Candan daha aziz bildiler,
Bir yaprak gibi döküldüler.
Hz.Meryem’in iffetli bakýþlarýndan,
Ýsa Mesih’in masum göz yaþlarýndan
Süzülerek geldiler.
Onlar Kainattan seçilmiþ
Ve Kâinatýn Efendisi’ne sunulmuþ
Bir demet güldüler.

Onlar yücedir.
Çünkü rehberleri,
Âlemlerin rahmet sebebi
O’nun nazarlarýyla yüceldiler.
Sahabe oldular.
Tüm makamlarý, mevkileri yüreklerinden söküp
Sâde bir kul oldular.
Çünkü onlar Allah’a kul olmayý
Rasul-i Ekrem’den
Âlemlerin Ýncisinden
Kulluðun birincisinden öðrendiler.
Ne öðrendilerse O’ndan öðrendiler
Çünkü O, gerçekleþen rüyaydý.
O, Habîb-i Kibriyâ’ydý.
O, Muhammed Mustafa’ydý!

Salat ve selam olsun O’na
Ve peygamber kardeþlerine.
Selam olsun Meleklere
Ve O’nun keremli Ehl_i Beyt’ine
Selam olsun o güzîde ashâbýna.
Ve ruhlarýmýz feda olsun O’na,
Ve O’nun nurlu yoluna…

   Yorumlar

 
aNNe - iLahi SözLeri


2015 ALi Kýnýk - Aðla Memleketim DinLe


at gozluyu


Dursun Ali Erzincanlý - Uhud sözleri


AbduLLah AkbuLak - Yandý DeLi GönüL iLahi Sözü


Açýverin Þu Ravzayý - iLahi Sözü


Ayrýlýk sözLeri - Sevmek


pi?man olmak de?il,ars?z olmakt?r.!


Allah Var Gam Yok...


Ya Resulallah 2014 ilahisi Ýlahi Sözleri


GüZeL GünLeR...


SEN seçersin..


Bizleri Aff et...


SiGinaGidiR..


Cihan? ALT ÜST eder..


GeÇiYoR ??Te..


çoK FarKl?d?R..


Hay?rl? CumalaR


UNUTMA..!


Profesyonel.


İlahi dinle, Tubidy İlahi mp3, İlahi müzikler,İlahi,İlahiler,İlahiler dinle,Güzel sözler,İlahi sözleri,Damar sözler,İlahileri dinle

Copyright © 2012 © 2017 Tüm Hakları Saklıdır iLahisozLeri.Org

Desing By NiLdeniZ