..wWw.iLahisozLeri.Org... Trkiye'nin 1 numaraLi iLahi Szleri sitesine hogeLdiniZ..

Menü

   Ana Sayfa
   islami Sohbet'e Giriş
  Facebook Sözleri
  Abdurrahman OnüL 2016
  Adem Pala
  Ali Ercan
  AnLamLý SözLeR
  Arapça ilahi Sözleri
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Sözleri
  Bedirhan GoKce
  BiLmeceLer
  Celaleddin Ada 2016
  Cemal Kuru 2016
  Cubbeli Ahmet Hoca
  Cuma MesajLarý
  Damar Sözler
  Dini BiLgiler
  Dini MesajLar
  Doðum Günü Sözleri
  Dursun Ali Erzincanli
  Duygusal Sözler
  En GüzeL Dini Sözler
  Grup Dergah
  Grup Hacegan
  Günaydin Mesajlarý
  Güzel Sözler
  hafta sonu mesajlarý
  Hasan Dursun 2016
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hüzünlü Sözler
  iLahi Sözleri
  iLahi DinLe
  iLahi-Ezgi-Siir-Sözleri
  ilginç resimler
  iSLaMi SözLeR
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadim Dolunay
  komik espirili sözler
  KutLama MesajLari
  Mehmet Emin Ay
  Mevlana Sözleri
  Mustafa Cihat
  Mustafa DemirCi
  Necip Fazil Kisakürek
  NiNNiLeR
  Pazar Günü mesajlari
  Ramazan Manileri
  Reha Yeprem
  Resimli Dini Sozler
  ResimLi Sözler
  Sami Yusuf
  Sedat Ucan
  Senai Demirci
  Serdar Tuncer
  Sevgi Sözleri
  Sevgililer Günü Sözleri
  Sezai Karakoc
  Sitem Sözleri
  Umut Murare
  Ýlahi KLipleri Ýzle
  Yusuf Ýslam
  Zikirli Ýlahi Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þems-i Tebrizi YazýLarý
  2016 Çocuk ilahileri
  Marþlar
 2016 iLahiLeri
 Ali Kýnýk Albümleri
 ÇeÞit li Výdeo lar
 DuaLaR
 KutLu DoÐum
 mp3 iLahi DinLe
 muhammed bozdag
 Nur HayaT
 sarkýlar.turkuler
 Tarifler
 Tefsir derslerý
 Unutmadýk, unutturmayacagýz
 ÝsLami RüYaLar
 Yýlbasý Kutlama
  İletişim
 

         sitemap

 SeNai DemirCi - Sen Babasýn Sözleri

senai demirci dinle - senai demirci sen babasýn sözleri - sen babasýn eseri dinle - senai demirci ve eþref ziya terzi sen babasýn dinle - - İlahi Dinle - Tubidy İlahi İndir - İlahiler Sözleri - İlahi Albumleri - twiter sözleri - Damar sözler - hüzünlü sözler - tubidy ilahi indir - mevlana sözleri - güzel sözler  

Okunma

7597
ilahi sözleri

Sen babasýn,
Kýzýnýn tazecik tebessümü dudaðýnda hala gül gibi kýpkýrmýzý büyürken,
Araya ölçüsüz, araya zamansýz, araya insafsýz uzaklarýn girdiðine inanýr mýsýn ?
Ýnanýr mýsýn sen ?
Kirpiklerin altýnda o kara gözler sýmsýcak güneþ gibi bekleþirken,
Can dolu bakýþlarýn, nazlý göz kaçýrmalarýn pencereden çekildiðine,
Ýnanýr mýsýn ?

Annesin sen,
Kucaðýnda tatlý bir uykunun ninnisinde,
Ana yüreðinden ödünç hayaller büyütür gibi kývranmýþ o gövdenin,
Hep suskun, hep sessiz kalacaðýna,
Ýnanýr mýsýn ?

Sen babasýn,
Babasýn sen,
“Babacýðým !” deyiþleri daha kulaðýnda yankýlanýrken,
Kolayca, kolayca býrakýr mýsýn bir ölüm haberinin ortasýna,
Biricik yavrucuðunu ?

Annesin sen,
Oyuncak bebeleri minik elleri ile, tatlý hayalleri ile yanyana dizdiðini farketmiþsen,
Dönüp, dönüp dokunabilir misin kýzýnýn ellerinin dokunduðu yerlere ?
Ayaðýný bekleyen ayakkabýlarýný, saçlarýný özleyen tokalarýný, yüzünü gözleyen aynalarý,
Bakýþýna hasret oyuncaklarý,
Bir anda silebilir misin,
Ömrün defterinden ?

Annesin sen,
Kolayca mý çýkarýrsýn kýrmýzý çizmelerini,
Yürüyesi ayaklarýndan ?
Yoksa acýmadan sýyýrýr mýsýn kelebekli, boncuklu gömleðini,
Büyüyesi omuzlarýndan ?
Saçlarýndan çekiverirken pembecik tokalarý,
Ellerine hiç,
Hiç hüzün bulaþmaz mý ?

Ayrýlýðýn acýsýný bilmezdim yavrum,
Ellerinden ayrýlalý gülmedim yavrum,
Ayrýlýðýn acýsýný bilmezdim yavrum,
Ellerinden ayrýlalý gülmedim yavrum.

Bir pamuk ellerin, tatlý gülüþlerin,
Aklýmdan çýkmýyor,
Yüreðime gömdüm seni,
Gönlüm her gün aðlýyor.

Babasýn sen,
Hemencecik, kolaycacýk, usulcacýk itiverir misin avuçlarýndan,
Üþümüþ o küçük avuçlarý ?
Her açýldýðýnda,
Bir parça çikolata tadýný sonsuz tebessümlere çeviren,
Sýnýrsýz sevinçlere yücelten o avuçlara,
Yeryüzünün bütün çikolatalarýný doldurmak istemez misin ?
Ýstemez misin ?

Yeter ki azýcýk gülsün,
Yeter ki az açsýn gözlerini diye,
Cýlýzda olsa, son kerecik de olsa,
“Babacýðým !” desin, “anneciðim !” desin diye.

Annesin sen,
“Seni seviyorum !” demesine alýþtýðýn,
Sýmsýcak öpüþlerini elinin altýnda bildiðin,
Nazlý gülüþlerini kapýnýn ardýnda beklettiðin o dudaklarýn,
Apansýz, anlamsýz suskunluðu, gelip cümle sözleri anlamsýzlýða,
Onca iþleri boþluða itiverirse,
Dökülüvermez mi biriktirdiðin onca umut taþlarý göðsünden ?
Dökülüvermez mi ?

Ah annesin sen,
O kadar yakýnken yüzü sana,
“Anneee !” çýðlýðý,
Bir kaç dakika önce varmýþsa kulaðýna,
Az önce vitrinde gördüðü oyuncak için nazlanýþý,
Ayaðýný sürümesi,
Hayallerini saçlarý gibi savurup, elini elinden çekmesi sýmsýcak hatýrýndaysa,
Hala yüzünü, sesini, gözünü uzaklara koymaya razý olur musun kolayca ?

Babasýn sen,
Kucaðýndaki o küçük cansýz beden,
Bir türlü farkýna varamadýðýn,
Doyasýya tartamadýðýn o þefkat boþluðunu yeniden dolduruyorken,
“Daha bu sabah okþadým yüzünü” derken,
Þimdi bu ciddiyet nerden çýktý üzerine ?
“Bu acýlý an nasýl da gelip buldu bizi ?” derken,
Rüyadan hemen uyanýr gibi uyanacaðýna bunca inanmýþken,
Ýnanabilir misin onun artýk ölü sayýldýðýna ?
inanabilir misin?

Dünyanýn en arsýz, en arzulu, en aðlamaklý, en çýðýrtkan dilencisi,
Olmaz mýsýn onun yarýmda kalsa bir nefesine,
Uzaktan da olsa tek bir bakýþýna,
Hayat sözü vermesede göðsünün bir kerelik kýpýrtýsýna,
Dilenci olmaz mýsýn ?

Annesin sen,
Acýkmýþ deðil misin o müjdeye ?
Yavrun elsizken elinden tutan,
Dili damaðý yokken aðzýna söz veren,
Yüzü yokken, ona yüz veren,
Saymayý akýl etmediðin kirpiklerini gözlerinin üzerinde bir bir ören,
Saçlarýnýn lülesine cennetten kokular indiren Yaratan’dan gelecek kutlu müjdeye,
Acýkmýþ deðil misin ?

Vildanun muhalledun,
Müjdeler olsun sabredenlere,
Onlar ki “biz Allah içiniz ve Allah’a dönücüyüz” derler,
Ve severler.
Bilirler o çocuklarý,
Vildanun muhalledun,
Onlar ki ebedi çocuklar,
Onlar ki sonsuz tebessümler.

Ayrýlýðýn acýsýný bilmezdim yavrum,
Ellerinden ayrýlalý gülmedim yavrum,
Ayrýlýðýn acýsýný bilmezdim yavrum,
Ellerinden ayrýlalý gülmedim yavrum.

Bir pamuk ellerin, tatlý gülüþlerin,
Aklýmdan çýkmýyor,
Yüreðime gömdüm seni,
Gönlüm her gün aðlýyor

   Yorumlar

 
Emrullah Coþkun – Mevlam


Mp3 Dinle - Damla ilahi Grubu - Beni Yalnýz Býrakma


Ýyi Gece ler...


Nur kundak içinde sözleri


Deðmeyin Þu Gönlüme ilahi Sözleri


Kapalýyýz.


Medine'nin Yollarýna-ilahi Sözleri


Hayatta Tek Adil Þey


DýrDýR


can alici sozler


hayr?n? diledi?i...


TuZak mi?.


SöNMes?N.


Öz?Ür B?rAktIM.


?ükür ki;


Tekmeledi?i.


OkuMaYa..!


?üPHe.!!


AnLayaN? !!


Olsun ?nsallah...


İlahi dinle, Tubidy İlahi mp3, İlahi müzikler,İlahi,İlahiler,İlahiler dinle,Güzel sözler,İlahi sözleri,Damar sözler,İlahileri dinle

Copyright © 2012 © 2017 Tüm Hakları Saklıdır iLahisozLeri.Org

Desing By NiLdeniZ